Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Η Χώρα του Ποτέ, είναι ένας Νηπιακός χώρος που δημιουργήθηκε με γνώμονα την εμπειρία μας, τη γνώση μας, το μεράκι μας και τη δημιουργική μας διάθεση, με σκοπό να αποτελέσει τον ιδανικό χώρο για να μπορέσουν τα νήπια να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, να αποδεχθούν τους κανόνες της κοινωνικής ζωής, να ενταχθούν στην ομάδα, βάζοντας τα θεμέλια της κοινωνικοποίησης τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε στη Never Land, θα βασιστεί στις ανάγκες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών που θα φοιτήσουν, θα έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα νήπια να ανακαλύψουν πόσο όμορφο είναι να εξερευνάς τον κόσμο παίζοντας, με σκοπό να εξελιχθούν σε αυτόνομες προσωπικότητες, με κρητική σκέψη, αγάπη για τη ζωή και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
          Πεποίθηση μας είναι πως Σκοπός του Νηπιαγωγείου περισσότερο και από την κατάκτηση γνώσεων και από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.
          Ξεκινώντας τη λειτουργία μας τη φετινή σχολική χρονιά 2011 - 2012, θα οργανώσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δραστηριότητες που θα έχουν νόημα για τα παιδιά εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργητική συμμετοχή τους. Καθώς τα νήπια εμπλέκονται στις δραστηριότητες, μιλούν, ακούν, παρατηρούν, επιλύουν προβλήματα, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εξερευνούν και ανακαλύπτουν. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά χωρίς πίεση, με σεβασμό στους προσωπικούς τους ρυθμούς, χωρίς συγκρίσεις και διακρίσεις, κατακτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, αλλά πρωτίστως ‘’μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν’’.
          Η αγάπη μας για τις τέχνες μας οδήγησε να εντάξουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, τη Μουσικοκινητική Αγωγή με το σύστημα Carl Orff
Ο Carl Orff προσέγγισε τη μουσική μάθηση με βάση τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μουσικής, του λόγου και της κίνησης. Τα τρία αυτά στοιχεία συνιστούν ένα σημαντικό μέσο θετικής επίδρασης στον ψυχικό, πνευματικό και σωματικό κόσμο του παιδιού. Η Μουσικοκινητική Αγωγή αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ολότητα συμβάλλοντας στην γενική παιδεία και την ανάπτυξη της κρίσης, της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της αισθητικής καλλιέργειας.
          Το πρόγραμμα επιμελείται Μουσικός που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του Νηπιαγωγείου μας.