ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Στόχος μας είναι να οργανώσουμε ένα ευέλικτο και φιλικό στα παιδιά μαθησιακό περιβάλλον , το οποίο θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιτρέποντάς τους να βιώνουν τη χαρά και την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η κατάκτηση της γνώσης.
Για την επίτευξη του στόχου μας θα ακολουθήσουμε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για μικρά παιδιά όπως ‘’σχέδια εργασίας’’ , ‘’θεματικές προσεγγίσεις’’
’’Σχέδιο Εργασίας’’ είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία ’’βήματα’’. Είναι ένα δομημένο σχέδιο, ομαδικής εργασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Το θέμα του ’’project’’ αναδύεται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά συζητούν για το θέμα, προγραμματίζουν τα βήματα των εργασιών και καθορίζουν από κοινού τις ενέργειες που απαιτούνται για να διερευνήσουν το ’’θέμα’’. Η ανάπτυξη ενός θέματος μέσα στο πλαίσιο ενός project εξασκεί τους μαθητές στο ’’πώς να μαθαίνουν’’ και να αναλαμβάνουν ευθύνες ατομικές και ομαδικές για την επίτευξη των στόχων.
          Με τη μέθοδο ’’project’’ το παιδί μαθαίνει πιο εύκολα γιατί:
-προσδιορίζει τα ίδιο τι θέλει να μάθει
-μαθαίνει αυτό ακριβώς που ρωτάει
-προχωράει στην κατάκτηση της γνώσης όπως η αράχνη φτιάχνει τον ιστό της
-ξεκινάει από τα γενικά και καταλήγει στα ειδικά
-προχωράει σύμφωνα με το ρυθμό της ομάδας
-μαθαίνει με ποικίλους τρόπους (αφήγηση, φωτογραφίες, video, internet, επισκέψεις, εικαστικά, θέατρο μουσική κ.τ.λ.) που το βοηθούν να διατηρήσει το ενδιαφέρον του για το θέμα.
Οι ‘’Θεματικές Προσεγγίσεις’’ είναι μια μέθοδος επεξεργασίας των θεμάτων στο Νηπιαγωγείο που δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, το προφορικό και το γραπτό λόγο. Η οργάνωση δραστηριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς γύρω από ένα θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον τους, δίνει στα μικρά παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης, να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικές εμπειρίες και το πιο σημαντικό να εξασκηθούν στη σε βάθος παρατήρηση, τη διερεύνηση και την αναπαράσταση φαινομένων του περιβάλλοντός τους, να εισαχθούν δηλαδή σε πρακτικές που χαρακτηρίζουν τον επιστημονικό τρόπο εργασίας.
Δουλεύοντας στο πλαίσιο των ‘’σχεδίων εργασίας’’ και των ‘’θεματικών προσεγγίσεων’’ δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν τη τάξη ως κοινότητα. Το ήθος της κοινότητας δημιουργείται όταν αναμένεται από όλα τα παιδιά να συνεισφέρουν στη ζωή της ομάδας και ενθαρρύνονται σ’ αυτή τους τη προσπάθεια, ακόμη και αν το επιτυγχάνουν με διαφορετικούς τρόπους το καθένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου