ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Neverland

6:15 – 8:30
Προσέλευση – Αυθόρμητες δραστηριότητες
8:30 – 9:00
Συζήτηση, Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:00 – 10:00
Ανάπτυξη Διαθεματικών δραστηριοτήτων
10:00 – 11:00
Πρόγευμα - Διάλειμμα
11:00 – 12:00
Ανάπτυξη Προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
12:00 – 13:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια
13:00 – 13:45
Προετοιμασία γεύματος - Γεύμα
13:45 – 14:30
Χαλάρωση - Ύπνος
14:30 – 14:45
Διάλειμμα
14:45 – 15:30
Ανάπτυξη ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων
15:30 – 16:00
Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων
Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00 – 16:30
Αποχώρηση νηπίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου